Hafðu samband

Bokasafn.is viljum safna saman öllum helstu upplýsingum um bókasöfn á Íslandi og að veita söfnum sem starfa í þeim geira, tækifæri til að kynna þjónustu sína og staðsetningu. Bókasöfnin bera sjálf ábyrgð á upplýsingum um sín söfn og að viðhalda þeim.Þótt vefurinn sé kominn í loftið í verður áfram unnið að uppsetningu, aðlögun og þróun hans í samvinnu við bókasöfnin.

Allar tillögur og ábendingar varðandi texta, efni, tengla eða annað nytsamlegt sem gagnast myndu notendum bókasafna eru vel þegnar.

Vefurinn er rekinn sameiginlega af Upplýsingu, félagi bókasafns- og upplýsingafræða, FÍNA – félagi forstöðumanna bókasafna og sveitarfélaginu Ölfus.

Show Comments